Gebruiksaanwijzing

  1. Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de nitril handschoenen aantrekt.
  2. Trek de handschoenen aan door de bovenkant van de handschoenen over de duim en wijsvinger te trekken en de rest van de handschoen over de hand te trekken. Zorg ervoor dat de handschoenen goed passen en geen plooien of kreukels hebben.
  3. Controleer of de handschoenen geen gaten of scheuren hebben voordat u begint met uw werkzaamheden.
  4. Gebruik de handschoenen voor de bedoelde activiteiten, zoals het hanteren van chemische stoffen of het verzorgen van patiënten.
  5. Trek de handschoenen voorzichtig uit na gebruik. Voorkom dat u de binnenkant van de handschoenen aanraakt om het risico op contaminatie te verminderen.
  6. Gooi de gebruikte handschoenen weg in een afgesloten afvalbak voor medische afval.
  7. Was uw handen grondig na het uittrekken van de nitril handschoenen.
  • Let op: Nitril handschoenen bieden geen bescherming tegen puncties of snijwonden.

Kom in contact